711 Kliniken Symbol färg

Rotfyllning och rotbehandling i Jönköping

Endodonti – Rotbehandling och rotfyllning

Rotbehandling eller rotfyllning innebär att tandläkaren avlägsnar orsaken till skadan, öppnar och rengör tandens rotkanaler från bakterier för att sedan fylla rotkanalen. Vi på 711Kliniken i Jönköping finns där för dig när rotbehandling eller rotfyllning behövs.

Den vanligaste orsaken till att en tand behöver rotfyllas är att pulpan blivit infekterad p.g.a. ett djupt kariesangrepp, det vill säga hål i tanden. Det kan också handla om djup lagning, spricka, trauma eller när man slipat tanden för kron/bro. Pulpan kan irriteras och skadas, detta kan leda till att det bildas bakterier i tandpulpan – bakterieinfektion i tandens rotkanal.

Besväras du av molande eller pulserande tandvärk och ömhet kan det vara tecken på en skadad pulpa. Det är dock inte alltid du får symptom.

En rotbehandling kräver minst två behandlingstillfällen.

Hos oss kan du känna dig trygg i stolen under hela behandlingen