711 Kliniken Symbol färg

Tandersättning

Protetik Tandersättning

Om tänderna har lagats för många gånger eller rent av gått förlorade, kan man ersätta eller korrigera tänderna och tandluckor med protetisk behandling.

Idag finns hjälp att erbjuda för dig som förlorat en eller flera tänder. Det finns en rad olika moderna lösningar att ersätta tänder beroende på din tandstatus och dina estetiska önskemål.

Är du intresserad av tandimplantat med titanskruvar kan du läsa mer om det här.

Tandkronor

När en tand har skadats så pass mycket att fyllningar inte längre kan sitta kvar eller blir för stora och ohållbara måste en individuellt utformad krona tillverkas som fästes på den befintliga tanden.

Broar

Saknas en tand eller flera tänder och dessa ska ersättas – Bro konstruktioner kan ersätta en eller flera tänder. En bro har minst två närliggande tänder som stöd, i vissa kan det räcka med en tand som stöd och har en hängande led som ersätter den saknade tanden. Dessa broar känns och ser ut som egna tänder. De kräver individuellt oral hygienteknik som tex mellanrumsborstar –  våra tandhygienister hjälper er med detta!

Tandproteser

Det finns både hel och del proteser vilka ersätter små tandluckor eller hela käkar, dessa sitter inte fast utan är mobila och måste tas ut för rengöring.

Vi kan hjälpa dig ersätta förlorade tänder med hjälp av flera moderna metoder