711 Kliniken Symbol färg

Tandersättning i Jönköping

Vad är Protetik Tandersättning?

Ifall dina tänder lagats upprepade gånger eller rent av gått förlorade, går det att helt ersätta eller korrigera tänder och tandluckor med hjälp av protetisk behandling.

Vi kan erbjuda hjälp för dig som förlorat en eller flera tänder. Med hjälp av en rad olika, moderna lösningar går det att ersätta tänder beroende på din tandstatus och egna estetiska önskemål.

Är du intresserad av tandimplantat med titanskruvar kan du läsa mer om det här.

Tandkronor

När en tand skadats så pass mycket att fyllningar inte kan sitta kvar längre, eller blir för stora och ohållbara måste en individuellt utformad krona tillverkas som fästes på den befintliga tanden.

Broar

Ifall en eller flera tänder saknas och dessa ska ersättas är brokonstruktioner en bra passande lösning. En bro har minst två närliggande tänder som stöd, i vissa fall kan det räcka med en tand som stöd, vilken har en hängande led som helt ersätter den saknade tanden. Dessa broar både känns och ser ut som egna tänder. De kräver individuellt oral hygienteknik, som till exempel mellanrumsborstar – men lugn, våra tandhygienister i Jönköping hjälper er med detta.

Tandproteser

Det finns både hel och del proteser vilka ersätter små tandluckor eller hela käkar, dessa sitter inte fast utan är mobila och måste tas ut för rengöring.

Vi kan hjälpa dig ersätta förlorade tänder i Jönköping med hjälp av flera moderna metoder